Page ARCHIVE

Kurumsal Yönetim

Peak İSG, üretmiş olduğu bilişim çözümleri ile müşterisinin sadece bilgi sistemlerini yapılandırmakla yetinmeyip,

İnsan Kaynakları

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünyamız, değişim olgusunun etkisine girmiştir.

Ürün ve Servislerimiz

Buğday, Tahıl, Mısır, Tohumculuk, İşçi Tedariği, Hayvancılık, Sevkiyat, Saman Presi, Hububat Depolama

Hububat Alım Satım

Peak İSG siz değerli üretici ve çiftçilerimizle çeşitli tarım ürünlerini ekonomik ve uygun bir şekilde tedariğini sağlar.

Mısır Kurutma Depolama

Peak iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, tarım ve hayvancılık, limited şirketimiz,